The Book Pond
1055 recensioner
3241124 besök
Prinsessan
pixel
Gunnar Mattsson
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Prinsessan
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1978
En fin, sorglig historia om cancersjuk kvinna och kärleken. I boken berättar Gunnar Mattson om den finska sjuksköterskan som han förälskade sig i och som trots sin sjukdom kunde föda deras gemensamma barn.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: