The Book Pond
1054 recensioner
3222521 besök
High fidelity
pixel
Nick Hornby
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel High fidelity
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1995
ISBN: pixel 91-7643-364-1
Rob förstår inte att hans brist på ambitioner, hans besatthet av musik och sin skivaffär, skulle kunna vara någonting negativt. Så den dagen hans flickvän Laura får nog och drar hamnar han i fullt chocktillstånd. Visserligen gillade hon Michael Bolton, yuck, men han finner snart att livet blir tomt utan henne, så hur ska han göra för att få henne tillbaka?

Jag kan ha viss förståelse för Laura när man först blir introducerad för Rob, men han är onekligen rätt kul också med alla sina fem-i-topp listor och blandband. Man fnissar och mår bra när man läser den och det är ju värt en del.

A-Lo, 1996
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: