The Book Pond
1057 recensioner
3249290 besök
Berättelsen om herr Sommer
pixel
Patrick Süskind
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Die Geschichte von Herrn Sommer
Svensk titel: pixel Berättelsen om herr Sommer
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1993
ISBN: pixel 91-37-10338-5
En söt liten saga med fina illustrationer om den udda herr Sommer som alltid är ute på vägarna och går med sin flaxande rock. Mina starkaste minnen från den här är annars att texten användes som översättningsmaterial i tyskan.

A-Lo, 1997
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: