The Book Pond
1054 recensioner
3222455 besök
De små tingens gud
pixel
Arundhati Roy
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The god of small things
Svensk titel: pixel De små tingens gud
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1998
ISBN: pixel 91-0-056457-5
De små Tingens Gud är ännu en bok om Indien, som det finns så många i min bokhylla. Det är också den som är svårast att ta till sig, enligt mitt tycke. Den handlar om ett tvillingpar som skiljs åt efter en katastrof i barndomen och som senare möts, men då har traumat satt djupa spår.

Den är inte enkel, eftersom den kronologiskt hoppar fram och tillbaka och dessutom har en väldigt konstig meningsbyggnad, som jag stör mig lite på. Den är heller inte så fantastisk som de översvallande lovorden från recensenterna ville göra gällande, men den är läsvärd.

A-Lo, 1998
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: