The Book Pond
1055 recensioner
3241187 besök
I skuggan av Taj Mahal
pixel
Anita Desai
Framsidesbild
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Baumgartner's Bombay
Svensk titel: pixel I skuggan av Taj Mahal
Bokförlag: pixel Trevi
Utgiven: pixel 1988
ISBN: pixel 91-7160-896-6