The Book Pond
1057 recensioner
3243741 besök
Fall inte ner från berget
pixel
Shirley MacLaine
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Don't fall off the mountain
Svensk titel: pixel Fall inte ner från berget
Bokförlag: pixel AWE/Geber
Utgiven: pixel 1988
ISBN: pixel 91-20-07685
MacLaines första självbiografi beskriver hennes uppväxt, hennes första steg inom filmen och showbusiness samt hennes resor till Afrika, Indien och inte minst Japan, där hon träffade sin dåvarande man som hon fick dottern Sachi med. Hon är en fascinerande personlighet och man läser om hennes liv med stor behållning.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: